Từ khóa Nền tảng khởi nghiệp

Tag: nền tảng khởi nghiệp

Nền tảng khởi nghiệp còn thiếu vững chắc

Tuy nhiên, những nền tảng mà khởi nghiệp gây dựng cho nền kinh tế còn thiếu vững chắc. Đây là những nét chính mà Báo cáo Chỉ số khởi nghiệp (GEM) Việt Nam 2015/16...

Tin mới nhất

- Advertisement -New title for a=>html, img=>alt db cang-hp

Chủ đề nóng